Abi Ghanem Kozhaya Ghanem

City: Jounieh
Region: kesserwan

Phone:
(09) 91 21 72

Abi Karam Elias Joseph

City: Jal el Dib
Region: Mount North Lebanon

Phone:
(04) 71 03 54

Abi Karam Roger Elias

City: Antelias
Region: Mount North Lebanon

Phone:
(04) 40 73 64

Abi Saab Tania Kabalan

City: Sarba
Region: kesserwan

Phone:
(09) 64 43 26

Abou Chaya Elie Farid

City: Zouk Mikayel
Region: kesserwan

Phone:
(09) 21 50 55

Abou Jaoudé Antoine Boutros

City: Dbayeh
Region: Mount North Lebanon

Phone:
(04) 40 54 14

Boueiz Nagi

City: Jounieh
Region: kesserwan

Phone:
(09) 83 56 89

Farhat Georges Camille

City: Naccache
Region: Mount North Lebanon

Phone:
(04) 52 35 24

Ghanime Georges Joseph

City: Antelias
Region: Mount North Lebanon

Phone:
(04) 41 19 99
Total Visit(s): 18637